arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele HeiVäl OÜ
Nimi Aima Allik
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua uus veebisait ettevõttele HeiVäl OÜ. Töö sisaldab vana veebisaidi analüüsi, uue veebisaidi fuktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete väljaselgitamist, veebisaidi loomisel kasutatud tehnoloogiatele ülevaate andmist ning uue veebisaidi arendamist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2020
PDF