arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Riigitellimused ja nende täitmine IT-sektoris
Nimi Julia Kalašnikova
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida lähimineviku riigi IT-projektide õnnestumisi ning probleeme, mis sellega seoses tekkisid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2020
PDF