arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süstemaatiline ülevaade juhtmevabast infrapuna kommunikatsioonist
Nimi Mihkel Kruusi
Kokkuvõte Viimaste aastakümnete jooksul on nõudlus juhtmevabade kommunikatsiooni süsteemide järele eksponentsiaalselt kasvanud. Nõudluse rahuldamiseks on alternatiivina senistele raadiosageduspõhistele süsteemidele võimalik kasutada infrapunasagedusel põhinevaid juhtmevabasid süsteeme. Käesoleva bakalaureuse töö tulemusena valmis kirjalik ülevaade infrapuna kiirgusel põhinevatest kommunikatsiooni lahendustest ning materjalid Tartu Ülikooli õppeaine “Sissejuhatus juhtmevaba andmeside turvalisusse (LTAT.04.006)” infrapuna teemalisele loengule. Praktilise osana viidi läbi eelnevalt mainitud videopõhine loeng.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs; Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta 2020
PDF