arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tähtede võim: empiiriline analüüs edukatest ja läbikukkunud filmidest
Nimi Janar Ojalaid
Kokkuvõte Filme tootvad produktsioonifirmad loovad tuhandeid uusi filme aastas. Mõndadel filmidel läheb väga hästi ja neist saavad hitid, kuid mõned kukuvad läbi. Filmi läbikukkumine võib suure produktsioonikulu tõttu saada produktsioonifirmale saatuslikuks, mistõttu on väga oluline produtseerida filme, mille läbilöömise tõenäosus on kõrge. Käesolevas töös uurime nii edukatele kui ka läbikukkunud filmidele omaseid tunnuseid, viies läbi empiirilise analüüsi suuremahulise andmestiku peal. Andmed filmide ja nende treilerite kohta on kogutud järgnevatest allikatest: The Internet Movie Database (IMDb), The Movie Database (TMDb), Box Office Mojo ja YouTube Data API v3. Kogutud andmestik sisaldab 470,743 filmi, millel on 26 karakteristikut ning on 2.1 GB suurune. Nagu eeldatud, ei saa filmi tulemust hinnata ainult ühe karakteristiku põhjal - tulemus sõltub mitmetest erinevatest faktoritest. Assotsiatsioonireeglite kaevandamise tulemusel leidsime, et eksisteerib suur hulk erinevaid tunnuste kombinatsioone, mis mõjutavad filmi tulemust. Põhilisteks sellisteks tunnusteks olid filmi meeskond, näitlejad, produktsioonifirma, kollektsiooni kuuluvus, treiler, žanr ja sisu hinnang.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta 2020
PDF