arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reaalajas postituste ja videoülekande edastuse rakendus
Nimi Kaarel Sõrmus
Kokkuvõte Tänapäeval on paljudel ettevõtetel kontorid mitmes linnas ning osades ettevõttetes on võimalik kodukontorites tööd teha. Ettevõtete jaoks on väga tähtis, et töötajatel oleksid head suhtlemise ja koostöötamise võimalused. Magistritöö eesmärk on luua koostööplatvorm, mis toetaks ettevõttesisest suhtlust ja ühistööd. Tarkvara toetab kontoritevahelist videoülekannet ning suudab tuvastada kontoris olevaid inimesi. Lisaks võimaldab veebirakendus kolleegidel ideid ja uudiseid jagada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2020
PDF