arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mikroteenuste arhitektuuri kohaldamine Frontend’i arengule: juhtumiuuringud
Nimi Berkin Tosun
Kokkuvõte Käesoleva väitekirja peamine eesmärk on kirjeldada veebiarhitektuuri, mis tagab paindlikkuse ja kohanemise võimalike tulevaste muudatustega. Nimetatud arhitektuur pakub ka võimalust ühendada erinevaid arhitektuure ning suudab töötada erinevate veebiraamistikega ilma probleemideta. See vähendab kogu rakendustarkvara uuesti kirjutamise kulusid ning kaitseb ettevõtete arengut ja säästab töötajate otsinguaega.

Selle väitekirja peamine eesmärk on rakendada levinud monoliitset arhitektuuri ja viia see ümber mikroveebi-arhitektuuri. See annab võimaluse näidata migratsioonikogemust ning mõõta taaskasutatavust, tuues esile kahe kohaldatud rakenduse sarnasused ja erinevate arhitektuuride kombinatsioonide kasutused. Kogutud informatsioonist lähtuvalt esitab autor teavet migratsiooniprotsessi harilike puuduste kohta ja, kuidas see konversioon mõjutab veebilehte, esitades Lighthouse statistikat.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Gholamreza Anbarjafari and Kadir Aktaş
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad