arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Äriprotsessi arendamise võimalused: raamistik toetamaks äriprotsesside ümberkujundamist
Nimi Katsiaryna Lashkevich
Kokkuvõte Äriprotsess on ettevõtte võtmetähtsusega vara, mis suuresti määrab ettevõtte efektiivsuse. Ettevõtted, mis soovivad efektiivset tootlust, otsivad pidevalt võimalusi oma äriprotsesside täiustamiseks. Olgugi, et võib leiduda mitmeid võimalusi äriprotsesside arendamiseks, ei ole neid alati võimalik tuvastada heade tavade, varasemate kogemuste või oletuste abil. Käesoleva uurimistöö eesmärk on koguda ja struktureerida varasemaid teadmisi äriprotsesside arendamise võimaluste valdkonnas. Uurimistöö raames tehakse süstemaatiline kirjanduslik ülevaade, leidmaks viise kuidas äriprotsessis täiustamise võimalusi tuvastada ja protsessi paremaks teha. Tulemuste põhjal koostatakse arendamisvõimaluste raamistik toetamaks äriprotsessi ümberkujundajate tööd.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d) Fredrik Milani
Kaitsmise aasta 2020
PDF