arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine trükifirmale Musterprint
Nimi Merili Osula
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua uus veebisait trükifirmale Musterprint. Töö sisaldab vana veebisaidi analüüsi, kliendi poolt esitatud nõuete kokkuvõtet, uue veebisaidi loomisel kasutatud tehnoloogiate ülevaadet ning arendusprotsessi kirjeldust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2020
PDF