arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Projekti “Household of the future virtual reality” arendus ja juhtimine Scrum meetodil COVID-19 pandeemia ajal
Nimi Hanna-Marii Kaljas
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on teostada projekti “Household of the future virtual reality” arendus ja juhtimine Scrum meetodil. Töös antakse ülevaade agiilsest projektijuhtimisest ja selle kolme levinumast meetodist, kaasa arvatud lõputöö projektis rakendatud Scrum meetodist. Töös tutvustatakse projekti “Household of the future virtual reality” probleemi, projekti tellinud kliente ja projekti planeerimise etappi. Kirjeldatakse töös kasutatud uurimismeetodeid, kliendi poolt esitatud funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid nõudeid tootele ning nõuetel põhinevat stsenaariumite disaini. Viimaks antakse ülevaade COVID-19 poolt põhjustatud organisatoorsetes probleemidest, Scrum meetodi ja projekti tulemuslikkusest ning töö lõpus tutvustatakse võimalikke edasiarendusvõimalusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad