arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kindlate valkude arvukuse ja translatsiooni efektiivsuse ennustamine pärmi näitel
Nimi Mark Kerner
Kokkuvõte Valkude arvukus ja tootmise määr rakus erinevate valkude vahel erineb mitme suurusjärgu võrra. Me näitame, et kindlate valkude arvukust on võimalik täpselt ennustada sõnumi-RNA (mRNA), translatsiooni efektiivsuse ja valkude lagundamise funktsioonina. Seejärel valime 21 RNA-d siduvat valku (RBP) ja loeme kokku nende järjestusmotiivide esinemise 774 mRNA mitte-kodeeritud piirkondades (UTR). Näitame, et antud RBP-de järjestusmotiivid mRNA-de mitte-kodeeritud piirkondades ei ennusta nende mRNA-de translatsiooni efektiivsuse väärtuste variatsiooni. Kasutame mudelorganismina pärmseent Saccharomyces cerevisiae.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Leopold Parts
Kaitsmise aasta 2020
PDF