arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Universaalse logimisrakenduse loomine
Nimi Cristian Noop
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua universaalne logimise rakendus, mis koguks süsteemi erinevatest rakendustest kokku tegevuslogid ja võimaldaks kogutud logisid efektiivselt hallata. Universaalne rakendus luuakse klienditellimusena, seetõttu on lähteülesandel arvestatud eelkõige kliendi vajadustest. Töös on välja toodud kliendi nõuded rakendusele, mis tehnoloogiaid rakenduse koostamisel kasutati ja mis oli töö tulemus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mirjam Paales
Kaitsmise aasta 2020
PDF