arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Turvalise ühenduse loomine NFC liidesega uue põlvkonna Eesti ID-kaartidel
Nimi Sander-Karl Kivivare
Kokkuvõte Alates 2018. aasta detsembrist väljastatud viimase põlvkonna Eesti ID-kaartidel on kontaktivaba liides, mida saab kasutada lähiväljaside (NFC) kaudu. Käesolev töö annab ülevaate krüptograafilisest protokollist, mis on vajalik kontaktivaba liidese kasutamiseks, ning juhiseid selle liidese kasutamiseks koos Pythoni koodinäidetega, aitamaks kaasa uute rakenduste loomisele, mis kasutaks Eesti ID-kaardi NFC liidest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2020
PDF