arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti e-õpikute ülevaade
Nimi Ingrid Philips (Pärkson)
Kokkuvõte Töö eesmärk on anda ülevaade põhilistest Eestis kasutusel olevatest e-õpikutest kirjeldades neid pakkuvaid e-õpikute platvorme. Esmalt uuriti, milline on olukord teistes riikides. Seejärel koguti Eestis leiduvate e-õpikute kohta andmeid keskendudes põhiliselt sellele, kes, kuidas ja millised platvormid on loonud, kellele on need suunatud, millised on nende kasutamisel tekkivad probleemid ning mis on nende eelised ja puudujäägid. Saadud tulemuste põhjal tehti parendusettepanekud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2020
PDF