arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Postkvant-hääletamisprotokollide arendamine: lühem täpne võrepõhine segamistõestus
Nimi Valeh Farzaliyev
Kokkuvõte Elektroonilise hääletamise protokollid kasutavad keerukaid krüptograafilisi meetodeid, et tagada valimiste turvalisus ja ausus. Praegu kasutusel olevad meetodid tuginevad klassikalistele ülesannetele nagu diskreetne logaritm ja suurte kordarvude tegurdamine. Need ülesanded on üldjuhul rasked klassikaliste arvutite jaoks, kuid neid saab efektiivselt lahendada piisavalt võimsate kvantarvutite abil. Seega on oluline arendada välja hääletamisprotokollid, mis peaksid vastu k vantarvuti abil teostatavatele rünnetele. Verifitseeritavad segamispõhised hääletamissüsteemid kasutavad miksimisvõrke, mille pakkus juba 40 aastat tagasi esimesena välja Chaum [Cha81] kui vahendi anonüümse kommunikatsioonivõimaluse loomiseks. Kümmekond aastat hiljem ilmnes kvantarvutite oht, kuid postkvantmiskimisvõrke on sellest ajast uuritud väga vähe. 2017. aastal pakkusid Costa, Martinez ja Morillo välja RLWE krüptogrammide miksimise põhimõtte ning näitasid, kuidas tõestada miksimise korrektsust ilma sisendite privaatsust rikkumata [CMM17]. Selles väitekirjas esitame täpse ja lühema tõestuse Costa jt võrepõhisele konstruktsioonile. Tulemusena saame praktilise mitteinteraktiivse nullteadmustõestuse ajakuluga umbes 1 sekund miksitava hääle kohta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Unruh, Jan Villemson
Kaitsmise aasta 2021
PDF