arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Geeniontoloogia andmete muutus ajas g:Profiler’i näitel
Nimi Marielle Lepson
Kokkuvõte Geeniontoloogia on geeniandmete kogum, mis on pidevas muutumises tulenevalt geeniandmete lisandumisest, muutumisest või eemaldamisest. g:Profiler on Tartu Ülikooli BIIT töörühma poolt loodud veebitööriist, mis kasutab geeniontoloogia andmeid, et paremini kirjeldada geeni nimekirju vastavalt nende funktsionaalsusele. Käesoleva töö eesmärk on kasutada andmekaeve meetodeid uurimaks geeniontoloogia andmete muutuseid ajas inimorganismi näitel. Samuti uuritakse elektrooniliste annotatsioonide esinemist ning hinnatakse nende kvaliteeti. Selleks kasutatakse g:Profiler’i andmete arhiive, mis ulatuvad aastasse 2009.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Liis Kolberg
Kaitsmise aasta 2021
PDF