arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Adapteeruva arvutimängumuusika genereerimine reaalajas
Nimi Ingvar Baranin
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua ja treenida LSTM-põhine masinõppe mudel, mis suudab reaalajas genereerida reaktsioonivõimelist arvutimängumuusikat. Mudeli võimekuse hindamiseks luuakse töö käigus mäng, mis kasutab reaalajas genereeritud muusikat. Töö uurib varasemaid sarnaseid lahendusi, kirjeldab muusika genereerimiseks vajalikke samme ning analüüsib lõpptulemust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anna Aljanaki
Kaitsmise aasta 2021
PDF