arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsile
Nimi Janno Jaal
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebisait Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsile. Töö sisaldab uue veebisaidi funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete analüüsi, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ning kokkuvõtet valminud veebisaidist. Töösse on lisatud ülevaade uue veebisaidi testimisest ja on antud soovitused võimalikest arengusuundadest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF