arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Joongraafikute kirjeldamine kasutades masinõpet
Nimi Sander Nemvalts
Kokkuvõte Selles bakalaureusetöös kogutakse andmestik, mis sisaldab joongraafikuid ja nende
ingliskeelseid kirjeldusi. Kasutades seda andmestikku luuakse kaks erinevat masinõppesüsteemi, mis genereerivad joongraafikutele ingliskeelseid kirjeldusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eduard Barbu
Kaitsmise aasta 2021
PDF