arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


SIGINT – Koostööpõhine puslemäng vertikaalsetel seinapaneelidel
Nimi Mattias Aksli
Kokkuvõte Lõputöös kirjeldatakse 2-4 mängijaga mängitava koostööpõhise puslemängu SIGINT disaini ja arendamist. Mäng on disainitud kuvamaks Tartu Ülikooli Arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labori vertikaalsetel nutiklaasist seinapaneelidel ja mängumaailma disain järgib nende kolmeks jaotuvust. SIGINT arendati Godot mängumootori abil Raspberry Pi 4 monoplaatarvuti jaoks. Mängu jaoks arendati kokku viis taset, mida mängijad läbivad kasutades juhtmevabu Xbox juhtpulte. Potentsiaalsed mängijad testisid mängu, et leida vigu ja hinnata mängu kvaliteeti. Testimise tulemuste põhjal parandati mõned vead mängus ning töös on välja pakutud ideed mängu edasi arendamiseks tulevikus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad