arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalide koostamine teemal “Sisuhaldustarkvarad“
Nimi Gerli Kõiv
Kokkuvõte Bakalaureusetööna valmisid õppematerjalid sisuhaldustarkvarade teemalisele e-kursusele. Töö tutvustab veebitehnoloogia baasteadmisi, võrdleb käsitletavaid sisuhaldustarkvarasid ning kirjeldab kasutatud õppemeetodeid. Antakse ülevaade valminud e-kursusest ning õppematerjalidest. E-kursuse läbinud tudeng oskab sisuhaldustarkvara kasutades luua mitmekülgseid veebilehti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF