arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Teenuste testimise hõlbustamine Eesti Töötukassa infosüsteemi EMPIS näitel
Nimi Kristjan Hendrik Küngas
Kokkuvõte Töös tutvustatakse Eesti Töötukassa infosüsteemi EMPIS ja kirjeldatakse, kuidas süsteemi funktsionaalsuse väiksemateks mooduliteks tükeldamine on suurendanud nendevahelist suhtlust ja vajadust seda testida. Töö eesmärk on kirjeldada süsteemi teenuste testimise jaoks nõudeid, näidata varasemalt kasutatud vahendeid ja luua uus veebirakendus, mis aitab testijatel teenuseid testida, võimaldades teenuste päringuid ja vastuseid seadistada. Töö lõpus antakse ülevaade loodud testimisrakenduse tagasiside kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2021
PDF