arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Modernse monitooringu kasutuselevõtt EUIF infosüsteemide näitel
Nimi Fred Hansen
Kokkuvõte Bakalaurusetöö eesmärgiks oli implementeerida paindlik monitoorimislahendus suurte tarkvarasüsteemide serverite jälgimiseks. Lahendus teostati Nortali EUIF projekti näitel. See koosnes monitoorimistööriistadest Prometheus, Micrometer ja Grafana ning on lihtsasti laiendatav teistele erinevate põlvkondade rakendustele. Monitoorimislahendus oli vajalik, kuna rakenduste jõudlusmonitooringu (APM) vahendid ei tee süsteemi piisavalt läbipaistvaks või ei ole muudmoodi sobivad.

Kirjeldatakse lahenduse implementeerimist kolme EUIF rakenduse põhjal, mille tulemuseks on süsteemihaldajatele olulise meetrika reaalajaline jälgimisvõimalus, et probleeme kiiremini tuvastada ja parandada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik
Kaitsmise aasta 2021
PDF