arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Funktsionaalprogrammeerimise õpetamine Idrises
Nimi Karoliine Holter
Kokkuvõte Viimase kümne aasta jooksul on funktsionaalprogrammeerimine palju arenenud ja edasi liikunud. Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kas sõltuvate tüüpidega keel Idris on sobilik keel bakalaureuseastmes klassikaliste ja tänapäevaste funktsionaalprogrammeerimise teemade õpetamiseks. Selleks kohandati Haskelli baasil eelkõige klassikalist funktsionaalprogrammeerimist õpetava kursuse „Programmeerimiskeeled“ praktikumiülesanded Idrisesse ning uuriti, milliseid uusi teemasid saab Idrise kasutusele võtmisega kursuse kavva lisaks võtta. Töös tutvustatakse Haskelli ja Idrise põhilisi erinevusi „Programmeerimiskeelte“ aines käsitletud teemade ulatuses ning sõltuvate tüüpidega programmeerimist Idrises. Töö põhjal jõuti järeldusele, et Idris on sobilik keel bakalaureuseastmes funktsionaalprogrammeerimise õpetamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2021
PDF