arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Heakskiitmise testimise töötoa koostamine ja läbiviimine Proeksperdis
Nimi Kaspar Raid
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on heakskiitmise testimise (ingl approval testing) töötoa koostamine ja läbiviimine ettevõttes Proekspert. Töötoa peamine eesmärk on õpetada osalejatele teadmisi ja oskusi heakskiitmise testimise rakendamiseks oma igapäevatöös. Osalejad saavad oskusi, kuidas muuta pärandkoodi paremini hallatavaks ning teadmisi heakskiitmise testimise eelistest ja puudustest võrreldes assert-lausetel põhineva testimisega. Bakalaureusetöö teoreetilises osas tuuakse ülevaade tarkvara testimisest ning pärandkoodi olemusest. Lisaks keskendutakse pärandkoodi ennetamisele ja tutvustatakse heakskiidu testimise metoodikat pärandkoodi paremini hallatavaks tegemiseks. Tagasisidele tuginedes võib öelda, et osalejad pidasid töötuba vajalikuks ning õppisid uusi oskusi igapäevatöös rakendamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl, Lars Eckart
Kaitsmise aasta 2021
PDF