arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Modulaarne staatiline programmianalüüs
Nimi Karl Marten Mägi
Kokkuvõte Staatiline programmianalüüs on viis uurida programmi käitumist ja omadusi. Modulaarne analüüs viitab programmi osade eraldi analüüsimisele ja saadud tulemuste kombineerimisele. See aitab mahukate analüüside korral aega säästa, sest on võimalik tükeldatud analüüsi osi taaskasutada.
Töö käigus antakse eestikeelne ülevaade modulaarsest analüüsist, selle implementatsioonist programmianalüüsi raamistikus Põder ning täiendatakse raamistiku Põder. Esmalt parandati vigu, mis tekkisid tulemuste laadimisel. Lisati laetavate tulemuste verifitseerimine, et nendes saaks kindlam olla, ning versioonihaldus, et oleks võimalik ohutult laadida tulemusi kasutaja arvuti välistest allikatest. Tulemusena on raamistik Põder kasutajale mugavam ja tulemuste salvestamine ning laadimine on töökindlam.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani, Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2021
PDF