arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Valikmooduli „Andmebaasi päringud“ koostamine gümnaasiumiastmele
Nimi Siim Tanel Laisaar
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on koostada andmebaasi päringuid tutvustav 10-tunnine valikmoodul gümnaasiumiastmele, järgides ümberpööratud klassiruumi metoodikat. Valikmooduli digiõppematerjal on mõeldud toetama Eesti gümnaasiumi informaatika ainekava kursust „DigiTaru ehk digilahenduse arendusprojekt“ valinud õpilasi. Täpsemalt on õpilastel tarvis tuge selle kursuse raames mingisuguse tarkvara või riistvara projekti prototüübi loomisel. Valikmooduli õppematerjal koostati vastavalt Merrilli õppedisaini mudeli printsiipidele. Bakalaureusetöö tulemusena valmis Pressbooksi keskkonnas olevasse e-õpikusse „Lisamoodulid“ 1 sissejuhatav peatükk ning 10 sisupeatükki koos kümnete kontrollküsimuste ja näidisülesannetega. Tagasiside põhjal võib valminud õppematerjale hinnata kvaliteetseks ning on põhjust uskuda, et neist on gümnaasiumiastme õpilastele kasu.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2021
PDF