arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmebaase tutvustava valikmooduli koostamine gümnaasiumiastmele
Nimi Aveli Klaos
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada andmebaase tutvustav 10-tunnine valikmoodul gümnaasiumiastmele. Töö tulemusena valmis kümnest peatükist koosnev digiõpiku vormis õppematerjal, mille esimesed kaheksa peatükki annavad valikmooduli läbinule algteadmisedandmebaasidest ning nende loomisest ning kaks viimast peatükki õpetavad valikmooduli läbinule andmebaasi haldussüsteemi PostgreSQL kasutamist Pythoni mikroraamistikuga Flask. Lisaks sellele valmisid bakalaureusetöö tulemusena andmebaase tutvustava valikmooduli tunnimaterjalid, mille eesmärgiks on anda suuniseid tunnis tehtavale tööle valikmoodulit õpetades.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Luik, Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2021
PDF