arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JavaScripti kasutajaliidese raamistike võrdlus
Nimi Rebekka Breedis
Kokkuvõte Veebiarenduses kasutatakse kasutajaliideste loomiseks JavaScripti kasutajaliidese raamistikke. Kasutajaliidese raamistikke on aastate jooksul välja tulnud mitmeid ning algaja arendaja jaoks võib valiku langetamine osutuda keeruliseks. Antud bakalaureusetöö eesmärk on luua ülevaatlik raamistike võrdlev materjal, mille abil on veebirakenduse loojal võimalik langetada informeeritud valik. Töös selgitatakse välja hetkel populaarseimad raamistikud, tuuakse esile tähtsad aspektid, mida tasub raamistiku valimisel tähele panna ning luuakse ülevaade raamistikega seotud teemadest. Raamistikke analüüsitakse vastavalt tähtsatele aspektidele ning iga raamistikuga luuakse testrakendus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2021
PDF