arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mängu World of Warcraft Classic Warriori simulaator
Nimi Viido Kaur Lutsar
Kokkuvõte Lõputöö kirjeldab mängu World of Warcraft® Classic Warrior class’i simuleerivat tarkvaralahendust ja selle loomist. World of Warcraft Classic on MMORPG (massively multiplayer online role-playing game), mille keeruline combat-süsteem teeb raskeks oma tegelase efektiivsuse hindamise. Loodud tarkvaralahendus pakub sellele probleemile lahendust, simuleerides mängu combat-süsteemi, ning pakub kasutajasõbralikku liidest simulatsiooni parameetrite muutmiseks. See võimaldab kasutajatel oma tegelast opti-miseerida ja mängus paremaid tulemusi saavutada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ulrich Norbisrath, Mark Muhhin
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad