arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tartu kesklinna simulatsioon autonoomsete sõidukite testimiseks
Nimi Allan Mitt
Kokkuvõte Enne autonoomse sõiduki testimist reaalses maailmas oleks tõhusam katsetada seda si-mulatsiooni keskkonnas. Selle lõputöö eesmärk on kirjeldada töökäiku, kuidas loodi adekvaatselt toimiv maailm simulatsiooni tarbeks, mis imiteeris Tartu kesklinna.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad