arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vastaste liikumise arendamine Blastronaut mängule
Nimi Erik Tarelkin
Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse erinevaid vastaste liikumise viise mängudes ja luuakse kolm erinevat tüüpi vastase liikumist mängule Blastronaut. Seejärel hinnatakse valminud vastaste liikumise jõudlust ja vastaste sobivuse hindamiseks viiakse läbi kasutajakogemuse testimine. Saadud tulemuste põhjal selgitatakse välja, millistele liikumistüüpidele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, et mäng oleks võimalikult huvitav.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad