arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kaugjuhitavate mudelautode videoülekande VR lahendus
Nimi Mait Lättekivi
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö käigus valmis koostöös ettevõtte RCSnail OÜ-ga kaugjuhitavate mudelautode virtuaalreaalsuse lahendus, mis võiks tulevikus saada ettevõtte üheks teenuseks. Loodud lahenduse abil saab sõita interneti kaudu RCSnaili mudelautodega, kasutades virtuaalreaalsuse peakomplekt. Töös võrreldakse ka valitud tehnoloogiaid olemasolevate alternatiividega. Lahenduse loomisel kasutati raamistiku A-Frame.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Rainer Paat
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad