arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Terviseandmete sobivushinnang insuldi ennustusmudelites kasutamiseks
Nimi Ainika Adamson
Kokkuvõte Südame-veresoonkonna haiguste, sealhulgas isheemilise insuldi kasv rahvastikus on põhjustanud suurema vajaduse paremateks ennustusmeetmeteks. Seetõttu on oluline hinnata terviseandmete sobivust insuldi ennustusmudelites kasutamiseks. Käesolevas töös kasutati peamiselt uriini ja vere laborianalüüside tulemusi ennustuste konstrueerimiseks. Erinevate lähenemiste hindamiseks uuriti insuldi sõltuvust soost, vanusest ning terviseandmetest. Sealjuures hinnati binaarsete mõõtmisfaktide, meditsiiniliste referentsväärtuste, laborianalüüside absoluutväärtuste ja z-skooride mõju mudelile. Tulemuseks leiti, et binaarne mõõtmisfakt on mudelil võrdväärne sisend analüüsitulemuste absoluutväärtustele. Mainitud tulemus viitab asjaolule, et pelgalt fakt, et mõnd analüüsi teostati, on piisavalt hea alus isheemilise insuldi ennustamiseks. Siiski ilmnesid kõikide mudelite puhul ühtsed kõige paremini korreleeruvad analüüdid, nagu näiteks uriini pH ja hemogrammi üksikparameetrid, mille individuaalset potentsiaali ennustusmudelites oleks tarvis edasi uurida.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Toomas Haller, Kaur Alasoo
Kaitsmise aasta 2021
PDF