arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reaalaeg versus micro-batching voogedastusandmete töötlemises: jõudlus ja põhisuunad
Nimi Mansur Alizada
Kokkuvõte Andmeid kasutatakse meie eludes igal ajahetkel. Tänapäeval liigub suurem osa andmetest läbi interneti. Selleks, et võimaldada kiiremaid ning vastupidavamaid teenuseid, tuleb tehnoloogilised valikud teha neile nõuetele kohaselt. Lõputöö eesmärk on võrrelda valitud andmeedastuse raamistikke. Käesolevas magistritöös võrreldakse Apache Flink’i, Spark Streamingut ning Apache Kafka’t vahetuks mikroteenustel põhinevaks andmetöötluseks. Sellega soovitakse näidata eelnimetatud raamistike erinevusi ning võrdlust Lambda ning Kappa arhitektuuride vahel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle jakovits
Kaitsmise aasta 2021
PDF