arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kõrge kättesaadavusega kasutuselevõtt Twilio Flexis - juhtumianalüüs
Nimi Sophio Japharidze
Kokkuvõte Twilio Flexi jaoks on oluline minimeerida aega, millal toode ei ole kättesaadav, ja vähendada mõjutatavate komponentide hulka, juhul kui uus versioon ei ole stabiilne. Selle eesmärgiks on pidada kinni SLA'dest ning minimeerida kasutajate hulka, keda katkine versioon mõjutab, ning perioodi, mille jooksul nad ei saa toodet korrektselt kasutada. Selle töö eesmärgiks on implementeerida Twilio Flexis eksperimentaalarendus kõrge kättesaadavusega tarkvara väljalasetest.
Selle eesmärgi saavutamiseks valiti kõrge kättesaadavuse tagamiseks sobiv tarkvara ning üks Twilio Flexi teenustest. Seejärel loodi eksperimentaalarendus, mida rakendati ja testiti ning saadud tulemustele anti hinnang.
Lõplik hindamine näitab, et PoC ei mõjutanud oluliselt valitud teenuse usaldusväärsust, töökindlust ja kiirust. Jõuti järeldusele, et funktsionaalsus lippude kasutamine järkjärguliseks tarkvara väljalaskeks võib Twilio Flexile kasu tuua.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta 2021
PDF