arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne dünaamiline tootmise planeerimine
Nimi Morten Paluteder
Kokkuvõte Käesoleva töö aluseks on Astro Balticsi äritarkvarale Noom loodav tootmismoodul, mille raames lahendatakse ka tootmise planeerimise probleemi. Tootmisfirmade üks kesine tööprotsess on tootmise planeerimine, mille abil jagatakse tellimustele ressursse nagu materjalid ja töölised, jälgitakse klientide tellimuste seisu, saadakse informatsiooni tellimuste valmisoleku ning tähtajaliste prognooside kohta ja hallatakse üldist tootmise loogikat. Reaalelul põhinevaid probleeme on selgitanud Astro Balticsi kliendid, kes on ekspert kogemusega tootmise alal. Probleemidele lahenduse loomisel lähtutakse klientide soovidest ning nende kogemustest muude tootmistarkvaradega. Töö käigus luuakse majandustarkvarasse Noom tootmisplaneerimise süsteem, mis suudab kasutada inimeste sisestatud andmeid, näiteks tööaegasid, ning arvutada nende alusel tootmisplaan. Töö lõpus vaadatakse ja analüüsitakse numbrilisi andmeid planeerimise protsessi kohta et anda hinnang selle kasutatavusele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Stefania Tomasiello, Arli Rosenthal
Kaitsmise aasta 2021
PDF