arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne sisukokkuvõtete tegemine ajaseoste märgenduste põhjal
Nimi Risto Rahulan
Kokkuvõte Sisukokkuvõtted on eriti olulised tänapäeval, kus informatsiooni on väga palju. See aitab inimestel kõige tähtsama osa tekstist kiiresti kätte saada. Hea lahendus oleks luua tekstidest automaatselt sisukokkuvõtted. Selles töös kasutatakse Eesti TimeML korpuse märgendatud artikleid, et sündmuste ajaseoste märgendite põhjal luua ajagraafid ja kasutada neid automaatselt artiklite kokkuvõtete tegemisel. Töö käigus hinnatakse kokkuvõtete kvaliteeti kasutades ROUGE-L meetodit.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Orasmaa
Kaitsmise aasta 2021
PDF