arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Grupimobiilsuse modelleerimise ülevaatamine: süstemaatiline hindamine
Nimi Mubashar Shahzad
Kokkuvõte Inimeste mobiilsuse modelleerimist on läbi aastate põhjalikult uuritud, kuid siiski on arusaamine kasutajate koos liikumisest mittetäielik. Käesolevas lõputöös arendatakse välja meetod, millega saab mobiililt kogutud andmete põhjal kasutajate trajektoore moodustada. Meetodil põhinedes kirjeldame erinevaid trajektooride tüüpe. Seejärel teostame eksperimentaalseid mõõtlusi, et süsteemselt neid trajektoore võrrelda ja analüüsida. Meie tulemused näitavad, et optimaalseima trajektooride sarnasusskoori annab sama tüüpi ja lühikese pikkusega trajektooride võrdlus. Lisaks pakuvad meie tulemused uut arusaama sellest, kuivõrd on võimalik (osalist) sarnasust leida kasutatajate puhul, kes liiguvad koos.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Huber Flores
Kaitsmise aasta 2022
PDF