arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Aine LTAT.00.020 "Digitaalne maailmapilt" operatsioonisüsteemide loengu õppematerjalide koostamine
Nimi Agnes Peetrik
Kokkuvõte Arvutiteaduses on palju teiste erialadega seonduvaid harusid. Arvutiteadust mitte õppivatele tudengitele digimaailma tutvustamine võib tekitada neis huvi siduda oma tulevik mingil moel infotehnoloogia (IT) valdkonnaga – kas aktiivse kasutajana või isegi tellijana. Huvi tekitamiseks ja digimaailma aluste tutvustamiseks on loodud Tartu Ülikooli uus kursus LTAT.00.020 "Digitaalne maailmapilt". Bakalaureusetöö raames valmis kursusele „Digitaalne maailmapilt“ operatsioonisüsteemide loeng ja sellega kaasnevad õppematerjalid. Lisaks kirjeldatakse lõputöös vastloodud kursuse korraldust, antakse põhjendus selle vajalikkusele ning tehakse analüüs juba olemasolevatest kursustest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2022
PDF