arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Semantiliselt rikkaliku meemiandmestiku suunas
Nimi Tarmo Pungas
Kokkuvõte Selles lõputöös esitletakse ideed süsteemist, mis oleks võimeline tekstilise konteksti põhjal soovitama internetimeeme. Töö eesmärk on aidata luua selline süsteem, valmistades ette semantiliselt rikkalik andmestik. Töös esitletakse meetodeid andmete uurimiseks, puhastamiseks ja analüüsimiseks. Arutatakse erinevaid mõõdikuid, millega hinnata annoteerijate vahelist nõustumist. Luuakse konveier, mis võimaldab olemasoleva meemiandmestiku eeltöötlemist ja rikastamist. Eeltöötluse osana andmed puhastatakse, filtreeritakse ja integreeritakse teiste andmestikega. Andmete rikastamiseks kogutakse ühisloome abil 50 meemi kohta semantilist infot. Saadud semantilisi annotatsioone analüüsitakse ja hinnatakse ning jõutakse järeldusele, et kogutud andmed on erineva kvaliteediga ja andmete kogumist tuleb jätkata. Lõpetuseks pakutakse välja soovitusi tulevikus konveieri parendamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Riccardo Tommasini, Radwa El Shawi
Kaitsmise aasta 2022
PDF