arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kasutajaliides maa-ameti aadressiotsingu komponendi koodigeneraatorile
Nimi Sander Ruusmaa
Kokkuvõte Bakalaureusetöös uuritakse, kirjeldatakse ja uuendatakse maa-ameti aadressiandmete infosüsteemi (ADS) ja selle ökosüsteemi kuuluvat aadressiotsingu komponenti (In-ADS) koos spetsiaalse koodigeneraatoriga. Mainitud süsteemist ning komponentidest luuakse lühike ülevaade. Lisaks, luuakse ülevaade arendusel kasutatud tehnoloogiatest. Töö põhieesmärk on uuendada olemasolevat aadressiotsingu komponendi koodigeneraatorit, millega on võimalik arendajal mugavalt luua In-ADS komponenti koodi kirjutamata. Töös antakse lühiülevaade olemasolevast koodigeneraatorist ning hiljem ka uuendatud rakendusest. Samuti kirjeldatakse uue kasutajaliidese eeliseid vana ees.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2022
PDF