arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Loogikavalemite teisendusredaktor
Nimi Norman Pirk
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk on loogikavalemite teisendamiseks luua veebirakendus, milles teisendussammude tegemine sarnaneb võimalikult palju käsitsi teisendamisega. Sellist tööriista on vaja uuel matemaatilise loogika kursusel ja muudel kursustel, kus olulisel kohal on lause- ja predikaatarvutuse valemite teisendamine. Töö alguses analüüsiti olemasolevaid rakendusi ja leiti nende põhilised puudujäägid. Tulemusena loodi uus veebirakendus, milles on kõrvaldatud või leevendatud nimetatud puudused. Selleks, et rakendus oleks võimalikult kasutajasõbralik, viidi läbi kasutajatestimine, mille tulemusi arvestati rakenduse lõplikul viimistlemisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad