arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mitte-eukleidiline ruum virtuaalreaalsuses
Nimi Henri Sellis
Kokkuvõte Virtuaalreaalsuses piirab lõputut vaba liikumist asjaolu, et inimene viibib tegelikult kindlate mõõtmetega ruumis, kust väljapoole liikuda ei ole võimalik. Lõputöö eesmärk oli luua virtuaalreaalsuses mitte-eukleidiline ruum, mille geomeetria ei ole üksüheses vastavuses päris ruumiga, kus inimene viibib. Niisuguses virtuaalruumis saaks mängija ringi liikuda suuremal alal, kui see ala, kus ta päriselt viibib. Töö tulemusena valmis virtuaalreaalsusmäng, milles mängijad peavad lahendama mõistatusi mitte-eukleidilises ruumis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad