arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise kursuse jaoks materjalide koostamine
Nimi Ott Pärn
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames loodi ja muudeti Tartu Ülikooli aine Programmeerimine (LTAT.03.001) õppematerjale. Kuna aines pole ammu materjale uuendatud, siis ei ole praegused meetodid enam aktuaalsed ja kõige efektiivsemad. Materjalide muutmiseks uuriti erinevaid Pythoni programmeerimise algkursuseid. Muutmiseks otsustati võtta 8 esimese nädala teemad. Töö käigus muudeti teemade sisu ja järjekorda, et toetada nendest arusaamist. Igat uut teemat võrreldi mitmete Pythoni kursustega ja loodi kursuse õpiku abiga uuendatud materjalid. Iga teema kohta loodi kirjalikud informatiivsed materjalid, praktikumiülesanded, kordamistestide küsimused ja hindeliste testide jaoks mõeldud küsimused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2022
PDF