arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Linnamängude veebisaidi loomine
Nimi Marten Mark
Kokkuvõte Üha enam rakendatakse igapäevaelus digitaalseid lahendusi erinevatesse valdkondadesse. Niisamuti on ka turismi- või rekreatsioonivaldkonnas üha enam levinud individuaalsed lahendused ning sellega koos kasvanud vajadus teenuse järele, mida saavad külastajad iseseisvalt kasutada. Üheks lahenduseks on veebipõhised rakendused. Kohaspetsiifilised mängud, mis oleksid kasutajale huvipakkuvad ning samal ajal tutvustaks ka piirkonda, pole veel väga levinud. Seetõttu on kerkinud üles vajadus luua veebipõhine lahendus. Käesoleva töö eesmärgiks on luua veebisait linnamängude mängimiseks, mis tagab põneva
orienteerumise- ning ekskursioonilaadse kogemuse mängu asukohas. Töö sisaldab praktilise vajaduse uurimist, veebisaidi arenduse kirjeldust ning võimalike edasiarenduste kirjeldamist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Põder
Kaitsmise aasta 2022
PDF