arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhine Fraktaal Ettevõtte Mudelite kuvaja
Nimi Siim Langel
Kokkuvõte Selle teesi eesmärk on arendada parem kasutajakogemus mudelite kuvamisel, mis on olemasoleva ettevõtte modelleerimise rakenduse, FEM toolkit’i, poolt loodud. Eelnimetatud rakendus võimaldab eksportida mudeleid ja mudeli gruppe graafilises –ja XML formaadis, mis sisaldab vajalikke andmeid mudelite elementide visualiseerimiseks. Selle lahenduse siht on diagrammid ümber ehitada veebipõhises vormingus rakendades https://reactjs.org/ poolt pakutud võimekusi. React on kõrgtaseme teek veebipõhiste kasutajaliideste loomiseks. Olemasolev meetod nõuab mudelite vahel navigeerimiseks ja nende hoomamiseks eelnevat treeningut. See tees kirjeldab meetodit, kuidas muuta see protsess kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks suuremale hulgale kasutajatele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ilia Bider
Kaitsmise aasta 2022
PDF