arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mitmefaktorilise autentimise rakendamine Eesti Pangas
Nimi Anita Scharonberg
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärk on leida mitmefaktorilise autentimise rakendus Eesti Panga jaoks. Töös on kirjeldatud nõuded rakendusele, rakenduste testimise protsess ning esmane kasutajakogemus kahe kasutaja näitel.
Töö tulemuseks tehti kindlaks, et Duo on võimalikult sobilik Eesti Panga töökeskkonda, ning tehti ettevalmistused rakenduse paigaldamiseks töötajatele- soetati rakenduse litsentsid, koostati kasutajate nimekiri ning ettevalmistati kasutusjuhend. Samuti on tehtud kindlaks, millised kitsaskohad esinevad rakenduse kasutamisel, ning pakutud välja meetmed nende probleemide vältimiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Toomas Krips
Kaitsmise aasta 2022
PDF