arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Gümnaasiumi kursuse “Tarkvaraarendus” Pythoni riistvaramooduli koostamine Raspberry Pi-ga
Nimi Eero Ääremaa
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis gümnaasiumi valikkursuse „Tarkvaraarendus“ lisamoodul, milles käsitletakse Raspberry Pi kasutamist ja selle liidestamist erineva riistvaraga. Valminud õppematerjal on jaotatud kuue teema peale ning moodustab 12 tunnise kursuse, mille vältel saab õpilane algteadmised Raspberry Pi-st ning teistest riistvaralistest vahenditest. Valminud valikkursus rakendab õpilaste teadmised programmeerimisest Pythoni programmeerimiskeeles ning pakub õpilastele väljundit tarkvaraliste oskuste kõrval ka riistvara poolel. Käesoleva bakalaureusetöö raames on autor õppematerjalide loomisel lähtunud ADDIE mudelist eelminitu koostamisel. Bakalaureusetöös kirjeldatakse Raspberry Pi-d, õppematerjalis kasutatud riistvaralisi lisaseadmeid, Pythoni programmeerimiskeelt ning valminud õppematerjali loomise protsessi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tauno Palts
Kaitsmise aasta 2022
PDF