Gümnaasiumi kursuse “Tarkvaraarendus” Pythoni riistvaramooduli koostamine Raspberry Pi-ga

Nimi
Eero Ääremaa
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis gümnaasiumi valikkursuse „Tarkvaraarendus“ lisamoodul, milles käsitletakse Raspberry Pi kasutamist ja selle liidestamist erineva riistvaraga. Valminud õppematerjal on jaotatud kuue teema peale ning moodustab 12 tunnise kursuse, mille vältel saab õpilane algteadmised Raspberry Pi-st ning teistest riistvaralistest vahenditest. Valminud valikkursus rakendab õpilaste teadmised programmeerimisest Pythoni programmeerimiskeeles ning pakub õpilastele väljundit tarkvaraliste oskuste kõrval ka riistvara poolel. Käesoleva bakalaureusetöö raames on autor õppematerjalide loomisel lähtunud ADDIE mudelist eelminitu koostamisel. Bakalaureusetöös kirjeldatakse Raspberry Pi-d, õppematerjalis kasutatud riistvaralisi lisaseadmeid, Pythoni programmeerimiskeelt ning valminud õppematerjali loomise protsessi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF