arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaattestidel põhinev lahendus Androidi kodutööde automaatseks hindamiseks õppetöös
Nimi Sander Roosalu
Kokkuvõte Lõputöö eesmärgiks oli luua Tartu Ülikooli mobiilirakenduste arendamise ainele automaatne Androidi kodutööde hindamissüsteem, kuhu kasutaja saaks Androidi kodutöid üles laadida ning saada kohest tagasisidet oma üleslaetud tööle. Süsteem loodi veebirakendusena kasutades Pythonit ja Flaski. Kodutööde hindamist viidi läbi skriptidega emuleeritud Androidi seadmel.
Töö annab ka ülevaade, kuidas Android platvormil rakenduste arendamine ja nende testimine käib ning uuriti, kuidas automaatseid hindamissüsteeme on kasutatud Tartu Ülikoolis ja teistes ülikoolides.
Loodud süsteem suudab täita oma eesmärki anda kohest tagasisidet. Selleks, et aga süsteem kursuse siseselt ka kasutust leiaks, peaks lisama juurde mitmeid uuendusi nt ümber kujundama püsiprogrammeeritud koodiridu ning täiustada kasutajaga suhtlust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2022
PDF